Illustrasjon av Marin Klynge på Marineholmen

Marin klynge på Marineholmen

Visjon: Live, work, play, innovate at Marinholmen Research Park! 

Hele døgnet, hele året, et liv mellom parken og fjorden. 

Forske, studere, bo, jobbe, møtes, leke, spise, prate, trene - være inne/være ute - alt på Marineholmen! 

Mål for prosjektet, forfattet av hlm arkitektur - b+b arkitekter - Smedsvig landskapsarkitekter: 

Prosjektet Marin Grønn vil dyrke frem det unike og særpregede på Marineholmen.

Under mottoet «det fremmede i det kjente» vil vi skape en bydel som gir energi .

Energi mellom ulike funksjoner som blir brakt tett sammen.

Energi mellom ulike byrom

Energi mellom ulike bruker grupper.

Energi mellom bydelen og omgivelsene.

Energi fra vakre omgivelser.

En kompakt, vital og inspirerende bydel.

 

Masterplanen legger vekt på smart organisering og utnyttelse av volumer og arealer i en bydel med variasjoner.

Vi deler det vertikale luftrommet, vi deler mellomrommene på bakken.

Vi kultiverer overflatene på bygningenes fasader, vi beholder rester av gamle bygg.

Vi dyrker på boligtak og gir byggene tørre trygge arkader som redning mot de regntunge dagene.

Vi har lagt vekt på byromsforløp som gir oversikt og variasjon.

Kontekst

Marineholmen kan i størrelse sammenlignes med den delen av Bergen sentrum som spenner fra Murallmenningen til den gamle Brannstasjonen; brannstrøket etter 1916 brannen. Dette byområdet har et godt dimensjonert gatenett mellom kvartaler i størrelsesorden omkring 50 til 100 meter i firkant, og flere store og små byrom som Torgalmenningen, Muralmenningen og Tårnplass. Dette bildet mener vi kan fortelle litt om den skala og det byroms hierarkiet vi etterstreber i utviklingen av Marineholmen.

Med stor respekt for Nygårdsparken passer vi på å trekke nye grøntdrag gjennom Marineholmen ut til fjorden, gi rom for plassdannelser og utnytte potensialet i havnefronten gjennom bademuligheter og Strandpromenaden. Prosjektet bruker den Bergenske bystruktur med allmenninger mellom grønt og blått, park og fjord.

Rett på tvers, ledig på langs.

Beskriver mønsteret i Marin klynge. På tvers gjennom tomten fra grønt til blått er der gjennomgående byrom / allmenninger.

På langs av bydelen mellom allmenningene veves bydelen sammen av mindre gater og streder.

Hovedgaten fra Nygårdsbroen til Møllenpris /BI kaller vi Forskerstredet. Den kobler sammen allmenningene fra øst til vest. Sammen med havnepromenaden

Funksjonsblanding

Målet er positiv friksjonsenergi. Metoden er funksjonsblanding og et finmasket gatenett med inngangspartier til ulike funksjoner. Vi fører funksjoner tett inn til hverandre og foredler forholdet mellom privat, halvprivat og offentlige steder. Her skal 30 % være bolig. Resten av arealene skal bli laboratorier, kontorer for næring og forskning. I tillegg planlegges der for næringsaktiviteter på bakkeplan og små grunderbokser som stimulerer et aktivt og trygt gateliv.

Høyt og Lavt

Kommuneplanen sier max høyde på 27 meter.  Bergen Sentrum er det 5-8 etasjer i sentrale strøk som brannstrøket nord for Torgalmenningen. På Marin Grønn har vi lagt inn en stor høydevariasjon i volumene. Her ligger vi inn høyder opp til 35 meter som er den nye grensen mellom høyhus og generell bybebyggelse i sentrale strøk anno 2017. Høydevariasjonene skaper karakteristikken for det nye Marineholmen.

Lys og skygge

Den nye byen krever større arealutnyttelse og vi anser det som viktig ikke å skape murer av boligvolumene, men heller la dem spille mot himmelen i høydevariasjoner. Bebygget volum vil alltid skape skygge. Tett by tar lys og lager skygger. Dette er en utfordring i den nye bystrukturen som vi mener best løses ved å skalere og varierer bebyggelsen for å gjøre lys og skygge til uatskillelige fenomener og én opplevelse, én kvalitet. Den slanke skyggen på veggen, kastet fra et høyt og smalt volum, beveger seg som et solur over flaten og tegner rytmer gjennom dagen og årstidene. Skyggene beveger seg raskt.

Tett og trygg

En boligbebyggelse spredd jevnt over Marineholmen skaper lys om kvelden og et vennlig fjes mot omgivelsene. Innganger og aktivitet på bakkeplan sørger for trygge byrom.

Ved å la bolig karréene komme opp som slanke tårn, blir de som lanterner om kveldene - lyspunkter og peilemerker internt for området og omgivelsene rundt. Inngangspartier og oversikt sørger for en trygg bydel.

Materialbruk og detaljering

 I en tett bydel vil naboens fasader erstatte naturen og være den viktigste utsikten. Da er kvaliteten og variasjonen i fasadene, hvordan overflatene kan variere med lyset og danne vakre bilder viktig. Filter som beskytter mot innsyn, sjalusier og inntrukne balkonger er alle elementer som må utvikles og nyanseres i en slik tett bydel. 


 

Morgendagens viktigste næring - nasjonalt og globalt

Økt befolkningsvekst, ressursforvaltning og globale klimautfordringer gjør havforskning og marin næring til noen av de aller viktigste satsingsområdene i vår tid. Bergensregionen er allerede en ledende global aktør innen marin næring og forskning. Blant annet holder flere verdensledende fagmiljøer innen hav og klimaforskning til her. I 2016 er hele 700 årsverk knyttet til Bergen marine forskningsklynge.

Næringens fremtidige konkurranseevne er avhengig av et tettere samarbeid med forskningen og en bevisst styrking av forskningsmiljøene.

Marineholmen løser behovet for samlokalisering

  • Beliggenhet ved sjøen.
  • Omfatter et ca. 45 000 m2 ferdig regulert område som er godkjent for næringsutbygging.
  • Ligger tett ved viktige samarbeidsinstitusjoner og kompetansemiljøer som UiB, Realfagbygget, Biologisk institutt og Bjerknessenteret.

Les mer om Morgendagens marine kraftsentrum.

Les mer om ledige lokaler på Marineholmen.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen. 

Den marine forskningsklyngen kan være klar allerede om fire år. – Vi legger ikke skjul på at vi ønsker enda flere marine aktører inn på Marineholmen, og har veldig tro på de gevinstene en kan få av samlokalisering av de tunge, marine miljøene, sier Tor Instanes til På Høyden.

Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen.

 

Se video! 

Relaterte historier Vis